JAWA+DENT

JAWADENT+SZMIDT

Wolsztyn

68 347 16 76

Poznań

61 8 204 305

Leczenie endodontyczne (kanałowe) polega na usunięciu zainfekowanej lub martwej miazgi z komory zęba i kanałów korzeniowych, a następnie na szczelnym ich wypełnieniu.
Przyczyny zapalenia miazgi:
Konieczność leczenia kanałowego może wynikać z wielu przyczyn. Najczęściej jest to próchnica głęboka – jej powikłanie, zapalenie miazgi komorowej i korzeniowej zęba.I etap leczenia i zatrucie zęba.

Koniecznym zabiegiem z wyboru jest tzw zatrucie zęba. Umartwienie zęba (ząb staje się martwy) przeprowadzamy na dwa sposoby. Pierwszy z nich to ekstyrpacja(wyciągnięcia) miazgi z kanałów korzeniowych w znieczuleniu, czyli zabieg określany potocznie jako usunięcie nerwu z korzenia zęba. Drugi sposób to założenie opatrunku dewitalizującego również w znieczuleniu, bezpośrednio na miazgę zęba(tzw zatrucie).

Właściwe leczenie kanałowe

Przed rozpoczęciem właściwego leczenia bardzo istotne jest ustalenie długości roboczej kanału korzeniowego. Po ustaleniu długości roboczej rozpoczynamy leczenie kanałowe tj. poszerzanie oraz mechaniczne i chemiczne opracowywanie kanału korzeniowego. W tym celu stosujemy narzędzia kanałowe ręczne lub mechaniczne, a także chemiczne środki po płukania i odkażania kanałów m.in. podchloryn sodu. Opracowany kanał korzeniowy wypełniamy gutaperką    i pastą (uszczelniaczem). Gutaperka to doskonały materiał szczelnie wypełniający kanał. Pożądany efekt leczenia uzyskujemy przez wypełnienie kanału na całej jego długości tj. do otworu wierzchołkowego.

 

Czas trwania leczenia

Nowoczesne leczenie kanałowe zęba to procedura czasochłonna, wymagająca wysokich umiejętności i doświadczenia operatora oraz kosztownego instrumentarium. Leczenie endodontyczne zęba zwykle przeprowadzamy na 2 lub 3 wizytach. Jeśli to możliwe dobrze jest przeprowadzić to leczenie od początku do końca w możliwie najkrótszym czasie, nawet na jednej wizycie! Tak, to prawda „leczenie kanałowe na jednej wizycie” to nowe podejście do endodoncji. Stosowanie tej metody leczenia kanałowego daje duże powodzenie. Aby prawidłowo przeprowadzić leczenie kanałowe niezbędna jest też dokładna diagnostyka rtg.

 

Diagnostyka rentgenowska

Do jej wykonywania wykorzystujemy najnowocześniejsze cyfrowe urządzenia rtg firmy GENDEX, które znajdują się w każdym gabinecie. Nasze gabinety wyposażone są w system GENDEX, służący do skanowania i uzyskiwania cyfrowego, bardzo dokładnego obrazu rtg.

Zdjęcie rtg korzenia zęba wykonujemy także po jego wypełnieniu celem oceny poprawności leczenia. Jeśli zachodzi taka potrzeba wykonujemy prześwietlenie zęba również przed i w trakcie leczenia endodontycznego.

Rokowania

Pamiętajmy, że ząb po leczeniu kanałowym staje się martwy, a przez to bardziej podatny na złamania. Jeśli doszło do znacznej utraty tkanek zęba w części koronowej musimy odbudować ząb stosując leczenie protetyczne (patrz: protetyka).

Prawidłowo przeprowadzone leczenie endodontyczne pozwala zachować często zagrożony utratą martwy ząb na wiele lat.