JAWA+DENT

JAWADENT+SZMIDT

Wolsztyn

68 347 16 76

Poznań

61 8 204 305


Zapewniamy Państwu usługi najwyższej jakości, które objęte są gwarancją!

gwarancjaCzas trwania gwarancji:

 

 • Implanty : 5 lat
 • Wypełnienia: 1 rok
 • Leczenie kanałowe: brak gwarancji
 • Korony i mosty protetyczne: 2 lata
 • Protezy zębowe: 1 rok

(Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania usługi)

 

Warunki gwarancji

 

Warunkiem gwarancji jest wizyta kontrolna u lekarza prowadzącego przeprowadzana co 6 miesięcy.

 

 

Gwarancja nie obejmuje

 

 • prac tymczasowych jak np. korony tymczasowe czy protezy natychmiastowe
 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku
 • prac, które zostały wykonane na wyraźne żądanie Pacjenta
 • ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza JAWADENT

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku:

 

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
 • złamań zębów będących w trakcie leczenia kanałowego
 • złamań zębów po leczeniu kanałowym, które nie zostały odbudowane protetycznie
 • nieszczęśliwych wypadków, urazów mechanicznych
 • naturalnego zaniku kości i zmian zapalnych w przyzębiu
 • istniejącej choroby lub schorzenia mającego niekorzystny wpływ na jamę ustną i zęby Pacjenta